Dnia 15.03. 2020 o godzinie 10:00 w Stołówce OHP mieszczącej się obok Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, przy ul. Staszica 1a (wejście od strony dużego parkingu mieszczącego się naprzeciwko wieżowców mieszkalnych)

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego 2020, w wieku 74 lat na wieczną wachtę odszedł ś.p. Alfred Gąsior.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą św. w kościele NMP na Pleszówku 22 lutego 2020 o godzinie 13:30. Wystawienie trumny w kościele o godzinie 13:00

Prace bosmańskie odbędą się 20.10.2019 o godzinie 10:00. W przypadku niepogody prace będą przesunięte na 27.10.  Jest to również termin obowiązkowy dla osób, które nie uregulowały formalności związanych z pracami wiosennymi.

 

W dniach 6-7.07.2019 r. przy wietrznej pogodzie na Jeziorze Sławskim w Lubiatowie odbyły się regaty żeglarskie o „Puchar Starosty Nowosolskiego” organizowane przez Klub Żeglarski TKKF „Żeglarz”. Dzięki dofinansowaniu regat przez Starostę Nowosolskiego po raz pierwszy wystartowała klasa optymist-perkoz a regaty rozegrano w 3 klasach.

W regatach uczestniczyło dziesięć załóg w klasie omega, trzy załogi w klasie jacht turystyczny (kabina) i sześcioro młodych adeptów żeglarstwa w klasie optymist-perkoz. W tej klasie wystartowali żeglarze w wieku 7-16 lat. Klasę optymist-perkoz stworzyli uczniowie szkoły w Bytomiu Odrzańskim, w ramach projektów uczniowskich, w gimnazjum i ósmej klasie szkoły podstawowej. Uczniowie w ramach projektów samodzielnie, według planów znalezionych w internecie wycinali elementy łódek, zszywali je i laminowali pod okiem opiekuna p. Grzegorza Steciąg. Omasztowanie jachtów powstało dzięki wsparciu członków Klubu Żeglarskiego TKKF „Żeglarz” w Nowej Soli, a żagle uszyła mama jednego z żeglarzy. Regaty rozegrano przy umiarkowanym i silnym wietrze. W sumie odbyło się pięć biegów rozegranych po trójkącie olimpijskim, przy czym klasa perkoz pływała na krótszym dystansie, uczestnicy musieli dopłynąć na drugą stronę jeziora i z powrotem.Fotorelacja tutaj

Regaty „O puchar Starosty Nowosolskiego”

06-07 Lipiec 2019 r. Lubiatów

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

1. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PR (Przepisach Regatowych żeglarstwa World Sailig 2017-2020),

2. KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI

2.1 Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie przystani TKKF „Żeglarz” w Lubiatowie

2.2 Gdy sygnały długi podany z pomostu oznacza zapowiedź komunikatu słownego podawanego z pomostu.

3. ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI

Wszystkie zmiany w Instrukcji żeglugi będą ogłaszane na 10 min przed rozpoczęciem wyścigu.

4. FORMAT REGAT

Regaty zostaną rozegrane w formie pojedynczej serii wyścigów

5. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW

5.1 Planowane jest rozegranie min. 3 wyścigów:

Start do pierwszego wyścigu dnia 06.07.2019 r. godz. 12.00

5.2 Odprawa sterników odbędzie się 06.06.2019 r. o godzinie 11:30 w biurze regat na terenie przystani TKKF Żeglarz

6. START KLAS

Pierwszą startującą klasą będą omegi, sygnał startu dla omeg jest sygnałem ostrzeżenia dla jachtów kabinowych.

7. AKWEN REGATOWY

Akwen regatowy wyznaczony jest trzema bojami koloru żółtego

8. TRASA REGATOWA

8.1 Trasa regatowa zostanie podana na odprawie sterników.

8.2 Zmiana trasy zostanie określona oddzielnym komunikatem i zostanie podana przez komisję regatową najpóźniej na 10 min przed startem do wyścigu.

8.3 Wyścig może być skrócony na dowolnym znaku kursowym, zgodnie

z przepisem 32 PR.

8.4 Linia mety i startu przebiega pomiędzy boją startową a tyką na pomoście

START

9.1 Sygnały startowe podawane będą zgodnie z przepisem 26 PR

pierwszy sygnał – 5 min ostrzeżenia

drugi sygnał – 1 min przygotowania

trzeci sygnał – start

9.2 Po zasygnalizowaniu indywidualnego odwołania Komisja Sędziowska,

w miarę możliwości, poda numer na żaglu lub nazwę jachtu

10. SYSTEM KAR

Przepisy 44.1 i 44.2 są zmienione w taki sposób, że przyjęcie kary polega na wykonaniu tylko jednego obrotu, włączając zwrot na wiatr i zwrot z wiatrem.

11. LIMIT CZASU NA MECIE

11.1 Obowiązuje limit czasu dla klas.

11.2 limit czasu ustala się na 20 min od ukończenia biegu przez pierwszy jacht. 11.3 jachty które ukończą bieg po tym czasie będą punktowane jako DNF.

12. PROTESTY I PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIA

12.1 Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat. Protesty, prośby o zadośćuczynienie lub o

wznowienie muszą być dostarczone do biura regat przed upływem obowiązującego limitu czasu.

12.2 Dla wszystkich grup czas składania protestów wynosi 5 minut po tym jak ostatni jacht zacumuje do pomostu TKKF Żeglarz po biegu

12.3 Zestawienie protestów będące informacją dla zawodników o terminie rozpatrywania oraz czy są stroną lub świadkiem w proteście, wywieszone będzie w czasie 5 minut po zakończeniu czasu składania

protestów. Rozpatrywania będą odbywać się w biurze regat począwszy od godziny podanej w zestawieniu.

13 PUNKTACJA

13.1 Rozegranie minimum 3 wyścigów jest wymagane by regaty zostały uznane za ważne.

13.2 Stosowany będzie system olimpijskich punktów opisany w Dodatku A PR

14 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE

14.1 Komisja Regatowa może protestować jacht za naruszenie niniejszych przepisów bezpieczeństwa.

14.2 Jacht, który wycofa się z wyścigu musi jak najszybciej powiadomić o tym komisję regatową.

14.3 Jacht, który nie opuszcza przystani musi jak najszybciej powiadomić o tym komisję regatową

14.4 Flaga „Y” na stanowisku Komisji Regatowej lub ciągłe bicie w dzwon oznacza obowiązek noszenia przez zawodników osobistych środków wypornościowych pod groźbą dyskwalifikacji z regat.

15. ZAMIANA ZAWODNIKA LUB WYPOSAŻENIA

Wymiana uszkodzonego lub utraconego wyposażenia jest niedozwolona bez zgody komisji regatowej.

16 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

16.1 Zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko – patrz przepis 4, „Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu”. Organizator nie przyjmie

żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub uszkodzenia osób lub

śmierć w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach.

16.2 Kapitanowie jednostek uczestniczących w regatach są odpowiedzialni

za prawidłowe wyposażenie jachtu i kwalifikacje załóg.

Sędzia Główny