Stopnie Żeglarskie PZŻ

 

Najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Sportu i Turystyki o uprawianiu turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013r. ustanawia trzy stopnie żeglarskie oraz nadaje im nowe uprawnienia.

Żeglarz Jachtowy (ŻJ)

  –  można go zdobyć  po ukończeniu 14 roku życia.

–  uprawnia do prowadzenia jachtów  żaglowych, z pomocniczym napędem mechanicznym, po wodach śródlądowych.

–  uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych, z pomocniczym napędem mechanicznym ,do 12m długości, po wodach morskich, do 2MM (3704m) od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy Sternik Morski (JSM)

  –  można go zdobyć po ukończeniu 18 roku życia. Należy odbyć minimum dwa rejsy morskie w czasie co najmniej 200 godzin i zdać egzamin. JSM automatycznie otrzymuje stopień Motorowodnego Sternika Morskiego.

–  uprawnia do prowadzenia wszelkich jachtów po wodach śródlądowych.

–  uprawnia do prowadzenia jachtów, do 18 metrów długości, po wodach morskich.

Kapitan Jachtowy (KJ)

  –  można go zdobyć po zdobyciu stopnia JSM i odbyciu co najmniej sześciu rejsów w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin w tym 100h prowadzenia jachtu po wyżej 20m długości i 100h pływania na wodach pływowych (wysokość pływu min. 1,5m) z zawinięciem do min. dwóch portów. KJ dostaje automatycznie stopień Kapitana Motorowodnego.

–  uprawnia do prowadzenia wszelkich jachtów po śródlądziu.

–  uprawnia do prowadzenia jachtów, do 24m długości ,po wodach morskich.