Koleżanki i Koledzy.

24.04.22 na przystani klubowej w Lubiatowie o godzinie 10:00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze.

Po zebraniu odbędą się prace bosmańskie.

Zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia Członków klubu nieodrobiona nieobecność obciążona jest dodatkową składką.

Osoby, które nie mają zaliczonych prac jesiennych proszone są o kontakt z Grzegorzem steciągiem