Historia naszego klubu rozpoczyna się w 1963 r. kiedy z Lublina przybyli członkowie dyrekcji i kadry kierowniczej Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych, którzy założyli  sekcję żeglarską przy Zakładowym Klubie Sportowym. Na początku było to kilku członków i trzy łodzie klasy omega: Alka, Bekas, Czapla. Akwenem na którym żeglowano było Jezioro Sławskie, a bazą powstały nad nim Ośrodek Wczasowy.

W 1975 r. rozpoczęto budowę własnej flotylli łodzi klasy omega. Własnymi siłami zbudowano 11 drewnianych żaglówek. W latach 70 – tych w sekcji żeglarskiej było 80 członków, którzy pływali na 10 omegach i 6 łodziach innych klas. Nie zaniedbywano szkolenia na stopnie żeglarskie oraz uczestniczono w pływaniach  na innych akwenach w Polsce i po morzach.

W latach 80 – tych sekcja żeglarska zrzeszała 58 członków, posiadała 11 omeg i 7 łodzi innych typów.

W dniu 25 czerwca 1991 roku 25 członków Sekcji Żeglarskiej Zakładowego Klubu Sportowego DOZAMET założyło Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej  ” Żeglarz” przy Dozamet w Nowej Soli. Ognisko zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej, a następnie po zmianie przepisów zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umożliwiło to uzyskanie osobowości prawnej a następnie w wyniku decyzji Rady Pracowniczej i Dyrekcji Dozametu, przyjęło sprzęt i wyposażenie żeglarskie. W 1997 odkupiono od Dozametu część hangaru, który jest naszą bazą. W tym samym czasie decyzją członków Ogniska sprzedano opiekunom łodzi, członkom Ogniska sprzęt pływający.

Począwszy od roku 1991 Ognisko utrzymuje się i realizuje swoje zadania w oparciu o środki własne pochodzące w zasadniczej części ze składek członków.

Ognisko posiada własną bazę w Lubiatowie. Hangar, pomost częściowo stały a częściowo pływający.  Obiekty, wyposażenie i sprzęt pływający są własnością Ogniska i jego członków, teren dzierżawimy od Lasów Państwowych. Stanowimy grupę ludzi, która własną pracą i własnymi środkami utrzymuje to piękne miejsce i kultywuje tradycje żeglarskie. Obecnie jest nas 56 członków w tym: 3 kapitanów jachtowych, jachtowy sternik morski, pozostali członkowie to sternicy i żeglarze jachtowi. W naszych szeregach mamy instruktora wykładowcę PZŻ, instruktora żeglarstwa i młodszego instruktora żeglarstwa. Kilkoro z nas posiada stopień sternika motorowodnego.  Wraz z rodzinami i zaprzyjaźnionymi sympatykami, stanowimy niemałą grupę aktywnie wypoczywającą i uprawiającą piękną dziedzinę sportu i turystyki jaką jest żeglarstwo. Posiadamy 30 łódek w tym: 19 omeg, 7 łodzi kabinowych różnych typów, 2  O’Keye, „470” i „420”.

Systematycznie, od wielu lat,  odbywają się  regaty klubowe a nasze załogi uczestniczą w regatach innych klubów, tak na naszym jeziorze jak i na innych akwenach w Polsce.

Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcą uprawiać żeglarstwo na warunkach określonych Statutem Ogniska.  ZAPRASZAMY.