Koleżanki i Koledzy
Przypominam o jutrzejszych regatach (26/27.08), powiązanych z obchodami 60 lecia Klubu.
Zapisy do regat od godziny 10.00 do 10.30, starty w godzinach od 11.00-16.00. Godz. 17.00 rozpoczęcie oficjalnej części obchodów 60 lecia.
Zapraszamy Wszystkich członków klubu z osobą towarzyszącą na oficjalne obchody 60 lecia.
Rozpoczęcie oficjalnej części obchodów: 26.08.23, godzina 17.00