Koleżanki i Koledzy. Przypominamy o zaplanowanych jednodniowych regatach, które odbędą się 24.06.2023. Przyjmowanie zgłoszeń od godziny 10:00 do godziny 10:30. 

Planowany pierwszy bieg godzina 11:00. Serdeczne zapraszamy i życzymi miłej zabawy.