Ze względów technicznych zmiana z 29.04 na 30.04 (z soboty na niedzielę). Rozpoczęcie prac o godzinie 10:00