Skip to content
30 Cze / Tomek

Regulamin Regat „O puchar Starosty Nowosolskiego”

 

Regaty „O puchar Starosty Nowosolskiego”

06-07 Lipiec 2019 r. Lubiatów

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

1. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PR (Przepisach Regatowych żeglarstwa World Sailig 2017-2020),

2. KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI

2.1 Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie przystani TKKF „Żeglarz” w Lubiatowie

2.2 Gdy sygnały długi podany z pomostu oznacza zapowiedź komunikatu słownego podawanego z pomostu.

3. ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI

Wszystkie zmiany w Instrukcji żeglugi będą ogłaszane na 10 min przed rozpoczęciem wyścigu.

4. FORMAT REGAT

Regaty zostaną rozegrane w formie pojedynczej serii wyścigów

5. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW

5.1 Planowane jest rozegranie min. 3 wyścigów:

Start do pierwszego wyścigu dnia 06.07.2019 r. godz. 12.00

5.2 Odprawa sterników odbędzie się 06.06.2019 r. o godzinie 11:30 w biurze regat na terenie przystani TKKF Żeglarz

6. START KLAS

Pierwszą startującą klasą będą omegi, sygnał startu dla omeg jest sygnałem ostrzeżenia dla jachtów kabinowych.

7. AKWEN REGATOWY

Akwen regatowy wyznaczony jest trzema bojami koloru żółtego

8. TRASA REGATOWA

8.1 Trasa regatowa zostanie podana na odprawie sterników.

8.2 Zmiana trasy zostanie określona oddzielnym komunikatem i zostanie podana przez komisję regatową najpóźniej na 10 min przed startem do wyścigu.

8.3 Wyścig może być skrócony na dowolnym znaku kursowym, zgodnie

z przepisem 32 PR.

8.4 Linia mety i startu przebiega pomiędzy boją startową a tyką na pomoście

9 START

9.1 Sygnały startowe podawane będą zgodnie z przepisem 26 PR

pierwszy sygnał – 5 min ostrzeżenia

drugi sygnał – 1 min przygotowania

trzeci sygnał – start

9.2 Po zasygnalizowaniu indywidualnego odwołania Komisja Sędziowska,

w miarę możliwości, poda numer na żaglu lub nazwę jachtu

10. SYSTEM KAR

Przepisy 44.1 i 44.2 są zmienione w taki sposób, że przyjęcie kary polega na wykonaniu tylko jednego obrotu, włączając zwrot na wiatr i zwrot z wiatrem.

11. LIMIT CZASU NA MECIE

11.1 Obowiązuje limit czasu dla klas.

11.2 limit czasu ustala się na 20 min od ukończenia biegu przez pierwszy jacht. 11.3 jachty które ukończą bieg po tym czasie będą punktowane jako DNF.

12. PROTESTY I PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIA

12.1 Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat. Protesty, prośby o zadośćuczynienie lub o

wznowienie muszą być dostarczone do biura regat przed upływem obowiązującego limitu czasu.

12.2 Dla wszystkich grup czas składania protestów wynosi 5 minut po tym jak ostatni jacht zacumuje do pomostu TKKF Żeglarz po biegu

12.3 Zestawienie protestów będące informacją dla zawodników o terminie rozpatrywania oraz czy są stroną lub świadkiem w proteście, wywieszone będzie w czasie 5 minut po zakończeniu czasu składania

protestów. Rozpatrywania będą odbywać się w biurze regat począwszy od godziny podanej w zestawieniu.

13 PUNKTACJA

13.1 Rozegranie minimum 3 wyścigów jest wymagane by regaty zostały uznane za ważne.

13.2 Stosowany będzie system olimpijskich punktów opisany w Dodatku A PR

14 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE

14.1 Komisja Regatowa może protestować jacht za naruszenie niniejszych przepisów bezpieczeństwa.

14.2 Jacht, który wycofa się z wyścigu musi jak najszybciej powiadomić o tym komisję regatową.

14.3 Jacht, który nie opuszcza przystani musi jak najszybciej powiadomić o tym komisję regatową

14.4 Flaga „Y” na stanowisku Komisji Regatowej lub ciągłe bicie w dzwon oznacza obowiązek noszenia przez zawodników osobistych środków wypornościowych pod groźbą dyskwalifikacji z regat.

15. ZAMIANA ZAWODNIKA LUB WYPOSAŻENIA

Wymiana uszkodzonego lub utraconego wyposażenia jest niedozwolona bez zgody komisji regatowej.

16 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

16.1 Zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko – patrz przepis 4, „Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu”. Organizator nie przyjmie

żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub uszkodzenia osób lub

śmierć w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach.

16.2 Kapitanowie jednostek uczestniczących w regatach są odpowiedzialni

za prawidłowe wyposażenie jachtu i kwalifikacje załóg.

Sędzia Główny

Zostaw komentarz

Musisz się Zalogować aby móc komentować

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress